Altijd al in een museum willen exposeren? Dat kan nu!

Museum De Kunst van het Leven / Van Gogh Etten-Leur in het Paulushofje aan de Markt stelt de kastruimte naast de hoofdingang van het museum beschikbaar voor verenigingen, clubs en verzamelaars die iets willen tonen aan het publiek. 

Voorwaarde is dat het getoonde iets met Etten-Leur te maken moet hebben. Dat kan in ruime zin zijn, bijvoorbeeld een sportclub heeft binnenkort een jubileum en wil de geschiedenis van de club tonen; een hobbyclub (bv. schilderen, pottenbakken, fotograferen, enz.) wil een jaaroverzicht tonen; een verzamelaar heeft van alles verzameld over een onderwerp uit Etten-Leur (zoals bv. reclame-uitingen van oude Etten-Leurse bedrijven) en wil dat aan het publiek tonen. De mogelijkheden zijn legio.

De door bezoekers gevolgde museumroute loopt langs de expositiekast. De tentoonstelling is van tijdelijke aard (circa 1-3 maanden). Samenstelling van de tentoonstelling gebeurt in overleg met het museum. Het museum behoudt zich het recht voor om voorgestelde tentoonstellingen of deelexponaten te weigeren. Met de exposerende partij wordt vanwege de verzekering een bruikleenovereenkomst afgesloten voor de duur van de expositie. Belangstelling? U kunt contact opnemen met het secretariaat van het museum: secretariaat@streekmuseumettenleur.nl

Er is een factsheet beschikbaar met meer informatie.