Privacy & Cookies

Privacy & cookie statement Stappen & Shoppen

Stappen (hierna: Stappen & Shoppen) behoud zich het recht voor de door u als gebruiker verstrekte persoonsgegevens opnemen in een database ten behoeve van het gebruik door Stappen & Shoppen en eventueel aan haar verbonden ondernemingen.  Uw persoonsgegevens zullen door Stappen & Shoppen met zorgvuldigheid worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving. In dit privacy en cookiestatement document wordt summier beschreven hoe Stappen & Shoppen met uw gegevens omgaat.

  1. Gebruik persoonsgegevens

1.1.

De door uw verstrekte gegevens zullen door Stappen & Shoppen worden opgeslagen en verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u als gebruiker gebruik van maakt, alsmede voor statistische analyses.

1.2 Uw persoonsgegevens mogen worden gebruikt door Stappen & Shoppen ten behoeve voor haar eigen bedrijfsactiviteiten, marketingactiviteiten etc. Onder deze activiteiten vallen ondermeer het verstrekken van informatie door onder andere een elektronische nieuwsbrief.

1.3. Vergaren persoonsgegevens

Stappen & Shoppen behoud zich het recht voor om ten behoeve van uw gebruiksgemak gebruik te maken van de informatie die door uw profiel beschikbaar wordt gesteld. Deze informatie die Stappen & Shoppen op rechtmatige wijze over u en uw profiel/account heeft vergaard kan worden ingezet ten behoeve van de marketingdoeleinden bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies, uw klikgedrag op de mobiele applicatie (City App) of website van Stappen & Shoppen zodat u gerichte en persoonlijke informatie krijgt toegestuurd.

1.4. Activiteiten

Stappen & Shoppen behoud zich het recht om bij de hierboven beschreven activiteiten gebruik te maken van door haar ingeschakelde vertrouwde derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten.

1.5. Verkoop van bedrijfseenheden

Indien Stappen & Shoppen een gedeelte, een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt, fuseert met een andere partij (bedrijf) of volledig wordt verkocht kunnen de persoonsgegevens die op u (de gebruiker of deelnemer) betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie mits dit een van de overgenomen bedrijfsmiddelen betreft.

2. Cookies

2.1 Wat zijn/doen cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan de websites (hierna: het platform) en mobiele applicaties (hierna: het platform van Stappen & Shoppen cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan de Websites en/of Apps als gebruiker wordt herkend.

2.2. Gebruik Cookies

Stappen & Shoppen door het gebruik van de Cookies informatie verzamelen over

uw gebruik van het platform. Voor zover Stappen & Shoppen met behulp van Cookies persoonsgegevens over de gebruikers verzamelt, worden deze conform de bepalingen van de privacy en cookiestatement verwerkt.

2.3 Welke cookies gebruikt Stappen & Shoppen

Stappen & Shoppen maakt op haar platform gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In enkele gevallen worden de cookies automatisch verwijderd bij het sluiten van de browser. In andere gevallen blijven deze langer bewaard en worden deze uitgelezen bij een volgende bezoek aan het platform. Stappen & Shoppen plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor Stappen & Shoppen, worden door het platform van Stappen & Shoppen op uw computer opgeslagen en alleen Stappen & Shoppen heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van

de cookie wordt verzameld. Deze Cookies zijn bijvoorbeeld van toepassing om de gebruiker ingelogd te houden bij een volgend bezoek aan het platform.

Er worden ook door derden cookies geplaatst via het platform van Stappen & Shoppen. Stappen & Shoppen maakt gebruik van diensten van onderstaande derden:

1. Google, om het gebruik van het platform te analyseren. Deze diensten

plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om rapportages te maken over hoe    

bezoekers het platform gebruiken. Dit stelt Stappen & Shoppen in staat het platform aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers.

2. Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest en Google+. Dat gebeurt via de buttons van

deze diensten die u op de Websites en/of Apps ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

2.4 Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de Websites en/of Apps geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van Cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van het platform voor de gebruiker.

3. Wijzigingen Privacy- en cookiestatement

3.1.Dit Privacy- en cookiestatement kan te allen tijde door Stappen & Shoppen aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites en/of Apps staan vermeld.

3.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het Platform worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Stappen & Shoppen gevestigd is.


Stappen (Stappen & Shoppen)
Veilingkade 15
4815HC Breda
Nederland
E-mailadres: Info@stappen-shoppen.nl
KvK-nummer: 20118633