Volkstuindersvereniging Etten-Leur

Grauwe Polder 39, Etten-Leur

De volkstuinvereniging beschikt over 3 locaties. Regelmatig zijn er activiteiten. Read more

De Vereniging beschikt over drie, van de gemeente Etten-Leur gehuurde complexen, die gelegen zijn op de locaties Tuindersweg, De Streek (Grauwe Polder 39, 4876 NA) en aan de Kokkestraat.

Tuindersweg

Gelegen aan de noordzijde van de bebouwde kom van Etten-Leur. Een aantal jaren geleden is, mede ten gevolge van het ontstaan van nieuwe woonwijken zoals De Keen en Schoenmakershoek, uitbreiding gegeven aan het complex. Op dit grootste complex met een capaciteit van ongeveer 11.000 m2, kunnen 92 standaardtuinen van 120 m2 worden uitgezet.

Kokkestraat

Kokkestraat

Het kleinste complex ligt eveneens in Etten-Leur Zuid, aan het einde van Kokkestraat, tegen de A58. De totale bruikbare oppervlakte waarop tuinen kunnen worden uitgezet bedraagt ongeveer 4500 m2, zodat hierop 37 tuinen van 120 m2 beschikbaar zijn.

De Streek

De Streek

Dit complex is de jongste loot aan de boom van de VVEL en pas ruim 2 jaar geleden in gebruik genomen, nadat het vorige complex op enkele honderden meters van het huidige moest wijken voor woningbouw. Het complex heeft een fraaie ligging, aan de noordzijde van rijksweg A58, bereikbaar vanuit de Grauwe Polder (via het Bolwerk-pad).

Grauwe Polder 39, 4876 NA Etten-Leur

Are you the owner of this business?

Contact us at info@stappen-shoppen.nl to complete this page with your website, telephone number, Facebook link, opening hours, full description, facilities, restaurant menu, deals and more.