Feest! 5 jaar Digi-Taalhuis bij De Nobelaer

De Nobelaer Vrijwilligers in het zonnetje gezet. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven afgelopen week vierde cultuurcentrum De Nobelaer ook het vijfjarig bestaan van het Digi-Taalhuis. Inmiddels weten steeds meer mensen met Nederlands als tweede taal (NT2), van zo’n 20 verschillende nationaliteiten de weg te vinden naar deze plek in de bibliotheek. Ook mensen met Nederlands als moedertaal (NT1) helpt het Digi-Taalhuis graag. Dit alles is uiteraard niet mogelijk zonder de velen vrijwilligers die afgelopen week in het zonnetje werden gezet! 

Vrijdagmiddag 10 september werden de vrijwilligers van het Digi-Taalhuis ontvangen in de Rabobank Foyer van De Nobelaer. Onder het genot van een drankje werden ze toegesproken en gezongen. 

Directeur/bestuurder van het cultuurcentrum Hilda Vliegenthart uitte haar dank en overhandigden een felicitatiebloemetje aan Digi-Taalhuiscoördinator Karin Florie. Ook wethouder Frank Vrolijk richtte zijn dankwoord aan de vrijwilligers en overhandigde een tasje met daarin de scheurkalender Taalvoutjes aan vrijwilliger Jan Kiewit. Vervolgens werden de vrijwilligers toegezongen door Harry Hendriks die een prachtig nummer bracht over vriendschap; “Vrienden voor het leven, vrienden voor altijd. Ik heb voor alles een vriend.” 

Een fijne en positieve middag die energie geeft om nog velen jaren door te gaan met het Digi-Taalhuis. 

Ga voor meer informatie naar www.denobelaer.nl/bibliotheek/digi-taalhuis