IVN gaat de boom in!

Een aantal vrijwilligers van de natuurvereniging IVN Dintel en Marklanden (voorheen IVN Etten-Leur e.o.) heeft nestkasjes voor mezen getimmerd om op een biologische en natuurvriendelijke manier de inwoners van Etten-Leur te helpen bij de overlast van de processie rups.


De gemeente Etten-Leur heeft als locatie voor het ophangen, onder andere de bomen langs de Beiaard aangewezen.  

IVN is ook heel blij dat de gemeente heeft besloten om dit jaar niet de bomen in te spuiten met een bestrijdingsmiddel, waarmee alle insecten en rupsen in de bomen worden gedood, want zo ontnemen ze de vogels hun voedsel en werkt het vogelsterfte in de hand.

Vandaar dat een aantal van de vrijwilligers op 10 april, in groepjes van 2, i.v.m. Corona maatregelen, de nestkastjes in de eiken gaat hangen.

Overlast door exoten

De processierups, is een exoot uit het warmere zuiden van Europa, alwaar hij veel meer vijanden heeft en zo in toom wordt gehouden en dus weinig tot geen overlast bezorgd. 
Maar hier in Nederland is dat (nog) niet het geval, met uitzondering van de kool- en pimpelmees. Die lusten de rupsen wel en hebben geen last van de brandhaartjes, vandaar dat je hem graag in de buurt van de rupsennesten wilt hebben.

Waar nog meer?
Weet u nog een openbare plek met eiken waar vorig jaar een nest van de processierups zat, laat het ons weten via communicatie@ivndintelenmarklanden.nl. Wellicht dat wij daar ook nestkastjes kunnen ophangen, nu of in het najaar.

Maar wie is dan IVN?
“Inzet Voor Natuur” zo onthoudt men waar IVN voor staat. Zij laat als natuurorganisatie, via haar lokale afdelingen, jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is!

Daarnaast werkt IVN ook met én voor andere natuurorganisatie en praat mee en adviseert o.a. gemeenten, over groen in de buurt zoals ‘Tiny Forest’.
Ook ondersteunen zij de dieren die wel wat extra hulp kunnen gebruiken, zoals uilen en vleermuizen. Voor meer informatie over ons vrijwilligerswerk verwijzen wij u graag naar www.ivndintelenmarklanden.nl

(Foto: IVN)