Etten-Leur gaat een nieuw 'dorp' bouwen

Het is heerlijk wonen in Etten-Leur! Onze gemeente telt 45.000 inwoners en 20.000 woningen. Het is de bedoeling om tot 2040 nog eens 4.000 woningen bij te bouwen. Een flink aantal daarvan zal worden gebouwd in de nieuwbouwwijk Haansberg. Op dinsdag 16 januari is er een informatiebijeenkomst over de visie op deze wijk van de toekomst.

Er staan 4 grote deuren verspreid door de gemeente om de openbare bijeenkomst van Haansberg onder de aandacht te brengen. Deze bijeenkomst organiseert de gemeente samen met hun partners om alle inwoners van gemeente Etten-Leur te betrekken en informeren bij de verschillende visies die ontwikkeld zijn voor de nieuwbouwwijk. De deur staat hier letterlijk open om jouw ideeën, visies, inzichten te delen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie, vervoer, gezondheid en samenleven. Op deze manier wil de gemeente komen tot een zogenoemd Masterplan.

Tijd: inloop mogelijk van 14:00 – 16:45 en 18:15 – 20:00
Tussen 17:00 – 18:00 is er een pauze voor de presentatoren en is het niet mogelijk om naar binnen te gaan. We ontvangen je graag daarvoor of erna. Bedankt voor je begrip!

Locatie: De openbare bijeenkomst vindt overdekt plaats in het gebied Haansberg. Navigeer naar Hoevenseweg 34, 4874 LW Etten-Leur. Hier staan verkeersregelaars om je de weg te wijzen naar de bijeenkomst. We raden aan om te voet of met de fiets te komen in verband met een beperkt aantal parkeerplaatsen.

Nieuwbouw met dorpsgevoel en stadse voorzieningen
Haansberg wordt een groene, duurzame en eigentijdse wijk. De wijk krijgt een parkachtige opzet. Er komen zowel sociale huurwoningen als koopwoningen in verschillende prijsklassen. Er worden ongeveer 1300 woningen gebouwd in het hele gebied van de wijk Haansberg.

Tijdelijke woonbuurt met flexwoningen
In Etten-Leur is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Er zijn veel inwoners op zoek naar sociale huurwoningen. Er zijn steeds langere wachttijden voor een sociale woning. Naast de lokale Etten-Leurse woningzoekenden ligt er ook een urgente noodzaak rondom het huisvesten van statushouders.
In de reguliere woningbouwprogrammering bouwen we sociale huurwoningen, maar daarmee voldoet Etten-Leur nog niet aan de urgentie en de omvang van behoefte. Met het realiseren van een tijdelijke woonbuurt met flexwoningen in de nieuwbouwwijk Haansberg verlaagt Gemeente Etten-Leur de druk op de sociale huurmarkt.
Flexwoningen kunnen sneller gebouwd worden en zorgen voor een snelle(re) en goedkope(re) woonoplossing.
De gemeenteraad heeft begin 2023 de locatie hoek Bankenstraat-Hoevenseweg aangewezen als locatie voor 100 de tijdelijke woonbuurt. De plannen worden daarvoor uitgewerkt.

Het ontwikkelingsgebied Haansberg is verdeeld in meerdere gebieden. Op deze manier is het overzichtelijk waar in het gebied bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat woningbouw start in de gebieden 1, 2 en 3. Gebied 3 is de locatie van de tijdelijke woonbuurt met flexwoningen.