Adriaen van Bergen, een Leurse held!

Adriaen van Bergen was de bedenker van de welbekende list met het turfschip van Breda waarmee in 1590 Prins Maurits de stad Breda Ontzette van de Spanjaarden. Adriaen van Bergen had bedacht dat hij nimmer werd gecontroleerd op zijn lading bij het binnenvaren van zijn turflading bij het kasteel van Breda. De uitvoer van zijn geniale list zou hij zelf niet meemaken omdat hij zich versliep op de dag dat het had moeten gebeuren. Hij trok zich terug uit het plan en hij werd vervangen door twee neven die de list alsnog uitvoerde.

De uit Leur afkomstige schipper word sinds 1904 vereerd in de Leurse Haven en het van Bergenplein. Daar kijkt hij uit over de komende en vertrekkende boten. Op de Havenfeesten wordt elk jaar ook stilgestaan bij zijn aandeel in de herovering van Breda.