Open Monumentendag in Etten-Leur

Op 9 en 10 september is het weer Open Monumentendag. Ook Etten-Leur doet mee. Read more

Op 9 en 10 september is het weer Open Monumentendag. Ook Etten-Leur doet mee. Alle locaties en activiteiten zijn gratis toegankelijk.
Thema 2023: Levend erfgoed

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het UNESCO verdrag voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten en dat vieren we door het thema ‘Levend erfgoed’ te koppelen aan Open Monumentendag. We kunnen immaterieel erfgoed – oftewel levend erfgoed – omschrijven als de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt weer willen doorgeven. Dit immateriële erfgoed is – anders dan de stenen van een monument – voortdurend in beweging en verandert mee met de tijd én van beoefenaar tot beoefenaar.

Deze ambachten, tradities en gebruiken zijn vaak onbewust al aanwezig in de monumenten, maar maken wij dit jaar nóg zichtbaarder tijdens Open Monumentendag. Denk bijvoorbeeld aan het ambacht van de molenaar. De molenaar kan zijn beroep niet uitoefenen zonder goed functionerende molen. Maar andersom is de molen ook slechts een zielloos gebouw zonder de molenaar en zijn werk.

De monumenten barsten dit jaar dus uit hun voegen van levendigheid. Verrassende koppelingen tussen monumenten en levend erfgoed worden opgezocht.

Voorafgaand aan Open Monumentendag Etten-leur zal op 8 september een Etten-Leurs Monumentenboek worden uitgereikt aan wethouder René Verwijmeren.
De officiële opening van Open Monumentendag isop zaterdag 9 september om 10.00 uur bij molen DeLelie aan de Geerkade.

programma Open Monumenten & activiteiten in etten-leur


ETTEN


- Oude Raadhuis, Markt 1 (Van Gogh Monument)
Open: za. en zon. 11.00-17.00 uur: Tentoonstelling over de historie van het pand/ rondleidingen.

- Van Gogh Kerk Raadhuisplein / Markt (Van Gogh Monument)
Open: za. & zon. 11-17.00 uur: tentoonstelling en informatie.
Za. 11.30-12.00 uur Beiaardconcert Jan-Sjoerd van der Vaart (GEANNULEERD vanwege de hitte hoog in de toren).
Raadhuisplein: za. 13.00-14.00 uur optreden Harmonie Constantia
Zo. 12.00- 16.00 uur Van Gogh Kerk Inloop Orgelbespelingen door Orgelkring Jacobus Zeemans + Zangvereniging De Cantorije 14.45- 15.45

- Sint Paulushofje en museum, Markt 59
Open: za. en zon. 11-17.00 uur Huisje 51 en Museum De Kunst van het Leven open ter bezichtiging
Zanggroep Ex Ligno. Optredens telkens zo’n 20 min. Om 11.30-13.00-14.15-15.15- 16.30

- De Kapel / Oderkerkpark 
Open: za en zon. Rondleidingen. Za. 11.00-12.00 uur Senioren orkest Pro Musica

-Koetshuis 'De Nobelaer', Bruininkhuizen 4
Open: za. en zon. 12.00-17.00 uur. Rondleidingen
Beide dagen van 12.00-17.00 uur Scouting Paulus met een speurtocht voor de jeugd

- De Oude Kwekerij, Beatrixpark
Open: za. en zon. 11.00-17.00 uur: Rondleidingen en Speurtocht voor de jeugd

- Nederlands Drukkerijmuseum, Leeuwerik 8
Open: za. en zon. 11.00-17.00 uur: Rondleiding + tentoonstelling Jan Strube

- Bisschopsmolen, Bisschopsmolenstraat 256
Open: za. en zon. 11.00-17.00 uur: Rondleiding en kleurplaten voor de kinderen.

LEUR

- Korenmolen De Lelie, Geerkade
Open op 9 en 10 september. In september is het 25 jaar geleden dat de toen herbouwde molen De Lelie in gebruik werd genomen. Speciaal voor de kinderen hebben ze voor de zondag Poppentheater Jometteke kunnen reserveren. Poppenkast en poppentheater is passend bij ons Nederlands erfgoed. Jometteke heeft voor De Lelie hun verhaal op maat gemaakt voor deze molen. Speciaal voor de kinderen tot en met 6 jaar. Zondag: plaatsnemen om 13:15 uur en de voorstelling start om 13:30 uur.

- Trouwkerkje, Van Bergenplein (Van Gogh Monument)
Open: alleen za. 12.00-16.00 uur: Inloop orgelbespelingen door Orgelkring Jacobus Zeemans.

- De Mouterij, Brouwerstraat
Open: alleen zon. 11.00-17.00 uur. Gilde St. Hubertus Leur: Rondleiding, demonstraties vendelzwaaien en kruisboog schieten.

- Voormalige zeep- en glycerinefabriek De Ster, thans Restaurant Het Havenhuis, Geerkade 19
Open: za. en zon. Hier zijn diverse oude foto's te bewonderen. Gratis mini-gebakje bij een bakje koffie.

- Voormalig woonhuis Heerma van Voss, Korte Brugstraat 70
Open: za. en zon. 11.00- 17.00 uur: Rondleidingen.
Zon: Optreden Zangvereniging De Cantorije 12.45-13.15 uur en Arie de Bruin vertelt over Heerma van Voss om 13.30 uur.

BUITENGEBIED

- Zwartenbergse molen, Zevenbergseweg 23
Open op zon. Rondleidingen. Naast de molen kan de voortgang van de realisering van restaurant Strøming worden bewonderd (voorheen 'In den Molen').

- Boerderij Haansberg 39
Open: za. en zon. Rondleidingen en optreden Zanggroep Amica 14.00 uur.

- De Menmoerhoeve, Zundertseweg 66
Open: za. en zon. 11- 17.00 uur gehele dag audiotour.

Je kunt ook nog even een kijkje nemen op de website van Open Monumentendag.

Het informatieboekje kun je hier lezen.
Het informatieboekje kun je hier downloaden.

Het informatiegidsje is gratis verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiepunt in de Etten-Leur City Shop op Markt 4 (oude 'Kosterswoning).


All dates